První díl série ''Jak připravit správně tisková data'', bude věnovaný správnému zpracování textu, který dělá mnoha grafikům problémy. Je to jednoduchý krok, který ulehčí práci a hlavně čas tiskárnám a vy můžete mít jistotu, že vše je na svém místě.
Jan Štoller
Grafika, UV a velkoformátové tisky

Jak připravit správně tisková data : Část 1 . – Texty

Ať už navrhujete jednoduché produkty jako vizitky, letáky, nebo složitější brožury, vždy budete používat text, jako nosný prvek sdělení a informací. Zde uživatele nedělím na začátečníky, nebo pokročilé. Chyby dělají jak amatéři, tak i paradoxně profesionálové.

Ukázkový scénář – křivkování

Nadpis odkazuje na činnost, která je jádrem pudla tohoto článku. Je to proces, kterým urychlíte proces přípravy k tisku. V tiskárně si s tím grafici mohou poradit, avšak může dojít ke špatné interpretaci a rázem v textu můžou chybět zásadní znaky, nebo může text být vypadaný.

Díky této chybě, jsme u spoustě zakázek, měli velký problém. Namátkou, vytiskli jsme velkou zakázku plakátů, kde na pár místech vypadl znak a diakritika. Vzhledem k tomu, že plakát nesl hodně textu, našemu oku chyba utekla. Museli jsme oznámit klientovi, že se zakázka zpozdí a museli jsme celou zakázku vyjet znova. 

Čí to je chyba?

Chyba může být jak na straně klienta, tak i naše. Klientův grafik měl správně texty vykřivkovat, my jsme si měli po první várce zkontrolovat tisky. Tak, či onak, klient měl zakázku zpožděnou, i když tomu tak nemuselo být. Proto apeluji na grafiky, aby si vždy zkontrolovali průhlednosti tisků, texty a ty následně také vykřivkovali. 

Křivkování textů, je činnost, kdy jsou texty v grafickém programu, převedeny na křivky. Je to otázka pár kliků, ale výsledek je v určitých situacích k nezaplacení. 

Může se zdát, že data pošlete do tiskárny a to je jednoduše vloží do tiskárny a vytiskne zakázku. Ne vždy tomu tak je, každý typ zakázky je potřeba dostat do grafického programu a provést nezbytné úpravy. Říká se tomu předtisková úprava. Pokud klient použije atypické fonty, které nemáme v počítači, grafický problém oznámí, že nenašel texty a bude se je snažit nahradit jiným, nebo podobným fontem. V tomto případě, máme svázané ruce a nemůžeme si data připravit. Následuje rozhodnutí, zda si zkusíme data vykřivkovat sami, nebo poslat zpět ke klientovi, aby data připravil, aby šly upravit. Ne vždy je možnost “vykřivkovat si to sám“ možná. Je zde risk, že se můžou některé texty změnit, nebo pokud je grafika dělaná složitě, za použití průhledností, nebo pokud obsahuje obrovské množství křivek a prvků, nemusí se nám tento úkon povést.

Jak mám data vykřivkovat? 

Popis vztáhnu na dva nejpoužívanější programy pro grafiku. Je to Corel Draw a Adobe Illustrator.

Corel Draw – zde je to jednoduché. Označíte všechny texty a klávesovou zkratkou CTRL+Q převedete všechny texty na křivky.

Adobe Illustrator – opět, stejná procedura, avšak zkratka je SHIFT+CTRL+O. Zde namáháte prsty o jednu klávesu více. 🙂

Je to opravdu jednoduché a hlavně, vy jako klient máte jistotu, že texty budou v pořádku a my jako tiskárna, můžeme v klidu provést předtiskovou úpravu, zadat tisk a předat včas zakázku, bez dodatečného prodlužování předvýrobního procesu.

Stejné, avšak zcela jiné

Na obrázcích výše, jsou dva jednoduché texty. Na levné straně, se zdají oba stejné, na druhém obrázku je vidět rozdíl v grafickém programu. Pokud budu chtít předtiskové zpracovat horní text, program mě na 90% procent napíše chybu, neboť nemám stejný font v systému. Pokud budou fonty převedeny na křivky, pracuji s textem jako s vektorovými obrazci a nic se s textem nemůže stát.

Je to na vás stále složité?

Nic se neděje, učený z nebe nespadl. Pokud nejste grafik, rádi s vámi zkonzultujeme přípravu tiskovin, vysvětlíme jak a co udělat, nebo vám celý návrh nachystáme a vy se tak můžete věnovat tomu, čemu rozumíte nejvíc.

Mrkněte na naše profily, kde sdílíme vše co umíme